Třídu Sluníček navštěvuje 23 dětí ve věku 5-6 let.Děti se věsměs znají z minulého roku,tak se určitě těší na své kamarády.

O spokojenost a přípravu do života se starají paní učitelky Jaruška a Adélka. Individuální péči bude od září zajišťovat asistentka pedagoga Markéta Nováková.

U Sluníček si děti nejen hrají, ale také se učí - vše, co je v životě důležité - aby se dokázali domluvit a vzájemně si pomohli, uměli se omluvit, přiznat chybu, věřit si, ale nebýt sobečtí a brát ohled na ostatní, a to všechno proto, aby z každého Sluníčka vyrostl skvělý človíček, kterého budou mít všichni rádi a budou si ho vážit.

Pracujeme podle třídního vzdělávacího programu „Jaro, léto, podzim, zima, u Sluníček je vždy prima.“ Velký důraz klademe na samostatnost dětí při sebeobsluze a hygieně. Děti se snaží samy plnit zadané úkoly a umět požádat o pomoc, pokud si neví rady.

 

Naše mateřská škola organizuje řadu akcí - kromě schůzek s rodiči sem patří Dýňová slavnost, vánoční posezení s rodiči, atletická olympiáda, Den otevřených dveří, oslava Svátku matek, zahradní slavnosti, divadelní představení, školní výlety, rozloučení se školáky v krásném prostředí tovačovského zámku a řada dalších akcí vycházejících z ročních období a tradic.

 

 

„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.“

Robert Fulghum