Poprvé ve školce

 

Vítáme Vás ve třídě „Sluníček“ a nabízíme několik rad a informací:

 

ZVYKÁME SI NA ŠKOLKU

- své dítě doveďte až do třídy a osobně jej „předejte“ p. učitelce
- každé dítě se jinak přizpůsobuje novému prostředí, kolektivu, jen malé procentu dětí zvládne loučení bez slzičky - zkuste se proti tomu obrnit a důvěřujte učitelce, slzičky většinou netrvají déle, než pět minut
- neprodlužujte loučení, rychle odejděte, aby si dítě nezvyklo na to, že jste tam stále s ním
- méně přizpůsobivé děti nenechávejte zpočátku v kolektivu příliš dlouho
- máte-li nějaké pochybnosti, požadavky, s důvěrou se obraťte na Vaši p.učitelku
- o školce mluvte hezky, nestrašte s ní dítě, neznechucujte mu ji („ve školce to budeš muset dělat, jen počkej, paní učitelka tě naučí, děti se ti budou smát…“), tím si může dítě vytvořit přirozený odpor, který je pak těžké překonat

 

CO BY DÍTĚ MĚLO UMĚT

 
Dítě 3 - 4 roky

 

Rozumový vývoj

Asi ve věku 3 – 3,5 roku umí dítě říct své jméno a jména svých blízkých. Zná již více jak 1 000 slov. Správně řadí slova ve větě a začíná tvořit souvětí. V necelém čtvrtém roku zpaměti říká jednoduché básničky.

Dítě by mělo umět:
 
 • pojmenovat své blízké, poznat zvířata, činnosti
 • vyjádřit svoje potřeby a přání
 • umět říkadla, nejprve s druhou osobou, postupně samo
 •  soustředit se na krátký text
 • rozlišovat různé zvuky
 • umístit předměty (v, na, do)
 • dávat tvary do shodných otvorů

 

Tělesný vývoj

 

Dítě potřebuje dostatek tělesné aktivity a každodenní pobyt venku (záleží na počasí).
Dítě by mělo umět:
 • zvládnout plynulou chůzi se správnými pohyby paží
 • při chůzi překračovat nízké překážky
 • vyhýbat se překážkám
 • správně držet a používat lžíci a hrníček
 
Rodiče by měli vést dítě:
 • k hygienickým návykům při umývání a utírání
 • správně používat WC
 • používat kapesník, dávat ruku při kašli před pusu
 • oblékat a svlékat, ukládat oděv a boty na určená místa
 • obout a vyzout boty
 • uklízet hračky
 
Mravní a citový vývoj

 

Rodiče by měli:
 • podporovat samostatnost
 • podporovat radost, chválit, při neúspěchu povzbuzovat
 • učit základní pravidla chování (neubližovat, navázovat kontakt s dětmi) a zdvořilostní návyky (poděkovat, pozdrav…)
 • upozorňovat na bezpečnost (při přecházení přes silnici, cizí psi, neznámí lidé…)
 

Výtvarný projev:

Rodiče by měly dítě také vést k výtvarné činnosti, rozvíjet dětskou představivost a fantazii. Důležité je nezasahovat do „díla“ dítěte, jen jemně upozornit a podporovat individualitu výtvarného projevu. Také je zapotřebí sledovat a opravovat správné držení těla při práci u stolu, správný úchop psacích potřeb.

 

Dítě by mělo umět:

 • spontánně kreslit
 • umět říci, co nakreslilo
 •  pracovat s pastelkou, fixem, štětcem a barvou, křídami, modelínou