Výlet do ZOO

31.5.2010 - Výlet do ZOO
120,-Kč na výlet do ZOO prosím uhraďte u třídních učitelek do pondělí 7.6.2010. Děkujeme.