Třídu Sluníček bude navštěvovat 26 dětí ve věku  3,5 - 4,5 roky. Naše třída je úplně nová, tak nás čeká seznámení, spolupráce s dětmi i rodiči,zvykání na školku apod. Každý začátek je těžký, tak prosíme rodiče o velkou trpělivost a snahu Vašemu dítěti pomoci s adaptací.

O spokojenost a přípravu do života se starají paní učitelky Lenka a Hanka

 

U Sluníček si děti nejen hrají, ale také se  pomalu učí vše, co je v životě důležité.Aby se dokázaly v kolektivu domluvit, byly více samostatní  a vzájemně si pomohly, uměly se omluvit, věřit si, ale nebýt sobečtí a brát ohled na ostatní, a to všechno proto, aby z každého Sluníčka vyrostl skvělý človíček, kterého budou mít všichni rádi a budou si ho vážit.Tento úkol nás čeká po celé 3 roky,kdy děti budou do Mš docházet.

Pracujeme podle třídního vzdělávacího programu „Jaro, léto, podzim, zima, u Sluníček je vždy prima.“ Velký důraz klademe na samostatnost dětí při sebeobsluze a hygieně. Děti se snaží samy plnit zadané úkoly a umět požádat o pomoc, pokud si neví rady.


Naše mateřská škola organizuje řadu akcí - kromě schůzek s rodiči sem patří oslava Svatého Martina, vánoční posezení s rodiči,  oslava Svátku matek, zahradní slavnosti, divadelní představení, školní výlety,  a řada dalších akcí vycházejících z ročních období a tradic.

 

 

„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.“

Robert Fulghum